O nás

     Uznesením Zastupiteľstva Banskobystrického samosprávneho kraja č. 198/2011 od 1.5.2011 zaniká Domov sociálnych služieb "Piešť" ako samostatná rozpočtová organizácia a jeho právnym nástupcom je Domov sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva. Poskytovanie sociálnych služieb sa nemení a ostáva v tých istých priestoroch.
Uznesenie BBSK

    Predmetom činnosti Strediska DSS Piešť je poskytovanie sociálnej služby zdravotne postihnutým občanom (mužom) s duševnými poruchami a poruchami správania celoročnou formou  pobytu, s kapacitou 56 miest.

Zariadenie poskytuje svoje služby na adrese Piešť II. č. 128, Detva, na typických lazoch, asi 7 km od mesta, v prekrásnom prírodnom prostredí.

Zariadenie tvoria dve budovy, ktoré sú spojené vestibulom. Pôvodná budova má dve poschodia, na ktorých sú izby klientov a sociálne zariadenia. K tejto časti patrí aj administratívna časť zariadenia a práčovňa. V pristavenej budove sa na prízemí nachádza kuchyňa, jedáleň pre klientov a zamestnancov, spoločenská miestnosť. Na poschodí sú izby klientov, sociálne zariadenia, posilňovňa a inšpekčná izba sestier


Kontakt

Kontakt na právneho nástupcu

Adresa:

Domov sociálnych služieb
Pionierska 850/13
962 12 Detva


Telefón:
Fax:
E-mail:

045/52 49 241, 52 49 242
045/54 55 256

dss.dt@stonline.sk


Kontakt  na miesto poskytovania sociálnych služieb


Adresa:

Domov sociálnych služieb
Piešť II. č. 128
962 12 Detva


Telefón:
Fax:
E-mail:

045/54 55 456
045/ 54 10 088
posta@dsspiestdetva.sk


História

    V októbri 1985 bola ukončená prestavba pôvodnej budovy bývalej malotriednej školy na zariadenie poskytujúce sociálne služby mentálne poškodeným dospelým mužom. Prevádzka s 5 zamestnancami bola zahájená 3.10.1985, ku ktorým postupne pribudlo ešte ďalších 13  zamestnancov rôznych profesií. Prví klienti boli prijatí 11.10.1985 a postupne do 3.3.1986 bolo v zariadení umiestnených 60 klientov, v tom čase obyvateľov, hlavne v dôchodkovom veku.

Za obdobie svojej  histórie sa menili nielen zriaďovatelia, ale aj názov zariadenia. Pôvodný názov bol Ústav sociálnej starostlivosti, od roku 1998  Domov sociálnych služieb ÚSVIT a od roku 2005 Domov sociálnych služieb „Piešť”. V roku 1991 získalo zariadenie právnu subjektivitu. 

Od 1.5.2011 na základe uznesenia Zastupiteľstva BBSK stráca domov právnu subjektivitu a stáva sa súčasťou Domova sociálnych služieb, Pionierska 850/13, Detva.

Ako nás nájdete

1. Autom podľa mapky ( žltá trasa):   
GPS súradnice:
48° 30' 6.603261" N
19° 25' 30.9568405" E


2. Príchod vlakom do Detvy:
– autobusové spojenie od železničnej stanice spojom „Piešť Tkáčovci”
– do stanice Hroncovci - na mapke hviezdička, odtiaľ 500 m peši (červená trasa)

3. Príchod autobusom do Detvy:

- z autobusovej zastávky Detva – Siroň spojom „Piešť Tkáčovci” – do zastávky Hroncovci na mapke hviezdička, odtiaľ 500 m peši (červená trasa)
- z autobusovej zastávky Detva – Siroň spojom „Piešť II.” (cez obec Kriváň) – do zastávky  Hroncovci, na mapke krúžok, odtiaľ asi 1 km peši ( zelená trasa)


Dôležité odkazy

 Banskobystrický samosprávny kraj
 Mesto Detva


Domov sociálnych služieb  DetvaInformácie o spracúvaní osobných údajov PSSInformácie o spracúvaní osobných údajov pre uchádzačov o zamestnanie