Krízový plán DSS Detva

https://www.employment.gov.sk/sk/informacie-media/aktuality/
zmiernovanie-opatreni-socialnych-sluzbach-zacina.html